[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypt powłoki - tabelaOn Mon, 29 Nov 2004 21:33:50 +0100, Darek wrote:

> Wydaje mi się, że nie wiem jak zdefiniować tablicę. Do wykorzystania w pętli z 
> * używam:
> tablica="1wartosc
>       2wartosc
>       3wartosc"
> Niestety przy próbie wywołania ${tablica[0]} otrzymuję "1wartosc 2wartosc 
> 3wartosc", czyli w pierwszym polu tablicy mam całość. Oczywiście 
> ${tablica[1]} daje pusty rezultat. W związku z tym moje pytanie: jak 
> zdefiniować poprawnie tablicę? Czy jest jakiś "podzielnik" pól?

$IFS

> Chcę połączyć dwie tablice, czyli dla każdego elementu z pierwszej tablicy 
> pobrać odpowiadający mu element z drugiej tablicy.

Jeżeli mowa o `tablicy' w Twoim znaczeniu, to możesz wykorzystać tutaj
`cut'.

Zajrzyj na przykład do `Advanced Bash Scripting Guide'. 

Pozdrawiam.
-- 
Marcin Pawel Kobierzycki
RLU: #310767     ; GPG public key at: pgp.mit.edu
Jid: mpk@jabberpl.org; GCS/P/S

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: