[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Padło suOn Fri, Nov 26, 2004 at 05:40:46PM +0100, "Michał ,,KNT'' Gorycki" wrote:
> 	Mam dziwny lecz niepokojący problem: padło mi su. Nie ma pliku. 
> /bin/login też. ,,apt-get install --reinstall login'' nie przywraca ich. 
> Próbowałem wgrać żywcem z paczki:
> 
> $su
> Password:

No to w końcu masz ten plik czy nie? Gdyby go nie było, to byś nie
dostał prośby o hasło.

> su: Authentication failure

Sprawdź czy /bin/su jest SUID root.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: