[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: htb proba ograniczenia uploaduWitaj Roman,

W Twoim liście datowanym 23 listopada 2004 (23:13:40) można przeczytać:

RK> bieniu gras napisał(a):

>>moj skrypt markowania:
>>
>>#!/bin/sh
>>IP="/sbin/iptables"
>>$IP -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.1.2 -j MARK --set-mark 0x11
>>$IP -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.1.2 -j RETURN
>>
RK> <ciach>

>># Filtry
>>$tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip handle 11 fw flowid
>>1:11 
>>  
>>
RK> Coś mi się widzi, że ustawiasz MARK na 0x11 (dziesiętnie 17), a filtr
RK> bierze handle 11 (dziesiętnie 11).
RK> Daj mu -j MARK --set-mark 11 i powinno pobiec.

RK> To tak patrząc bardzo pobierznie na skrypt. Może tam są jeszcze jakieś
RK> dziwne rzeczy które mi umknęły.

dawalem mark 11 i niestety bez rezultatu poprostu nie dziala to jak
trzeba-- 
Pozdrowienia,
 bieniu gras

Attachment: rc.firewall2_br02
Description: Binary data


Reply to: