[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: htb proba ograniczenia uploadubieniu gras napisał(a):

moj skrypt markowania:

#!/bin/sh
IP="/sbin/iptables"
$IP -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.1.2 -j MARK --set-mark 0x11
$IP -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.1.2 -j RETURN

<ciach>

# Filtry
$tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip handle 11 fw flowid
1:11
Coś mi się widzi, że ustawiasz MARK na 0x11 (dziesiętnie 17), a filtr bierze handle 11 (dziesiętnie 11).
Daj mu -j MARK --set-mark 11 i powinno pobiec.

To tak patrząc bardzo pobierznie na skrypt. Może tam są jeszcze jakieś dziwne rzeczy które mi umknęły.

--
Pozdrawiam
Romek KalukiewiczReply to: