[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Passwd i chrootowane środowisko.On Mon, Nov 22, 2004 at 10:52:28PM +0100, Mikołaj Menke wrote:
> Tak przeczytałem jeszcze raz to co napisałem i doszedłem do wniosku, że 
> tak czy siak przecież nie ma możliwości, żeby nie wyjść poza chroot - 
> jeśli użytkownik chrootowany ma zmienić hasło zapisane w /etc/shadow, to 
> musi wykonać jakąś operację poza chrootem.

Ja myślałem, że my pod pojęciem /etc/shadow cały czas rozumiemy tak
naprawdę jego kopię w /chroot/etc/shadow

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: