[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Passwd i chrootowane środowisko.On Mon, Nov 22, 2004 at 01:53:58PM +0100, Mikołaj Menke wrote:
> Jak _bezpiecznie_ zrobić, żeby dało się zmieniać hasła z 
> poziomu shella?

Kerberos?

Zdefiniuj "bezpiecznie".

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: