[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] MS Access i LinuxOn Wed, Nov 10, 2004 at 09:56:41AM +0100, Marek Berkan wrote:
> Przepraszam bo pytanie trochę off-topic, ale czy jest jakakolwiek szansa
> na uruchomienie MS Access'a 2000 pod Linuxem przez Wine albo inny
> emulator (również komercyjny), czy należy o tym od razu zapomnieć?

Zależnie od tego co chcesz osiągnąć, i jaki masz sprzęt, pomocny może
być vmware.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: