[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: awaryjna bramaWitam

3 posty wyżej o tym pisze.... :-/
pozatym http://lartc.org/howto/lartc.rpdb.multiple-links.html
pozdrawiam
p.s.
Czy u was posiadających 2 łącza na iptrafie na interfejsie jednego z nich
pojawiają się połączenia z ip źródłowym drugiego na które nie ma odpowiedzi
? np:

│┌toya.serek.one.pl:1315           >    4    370 -PA-
eth1 │
│└tekla.debacom.pl:9999            =    0     0 ---- 
eth1 │

W tym przypadku eth1 to interfejs on tp.serek.one.pl a nie
toya.serek.one.pl
Wskazywałoby to na to że część połączeń jest NATowanych ze złym adresem
źródłowym, z punktu widzenia użytkownika wszystkei połączenia wydają się
docierać.

----- Original Message ----- 
From: "Dariusz Michałek" <darek@biuinf.pl>
To: <debian-user-polish@lists.debian.org>
Sent: Friday, November 05, 2004 8:58 AM
Subject: awaryjna brama


Mam dwa łącza i chce zrobić tak, że gdy padnie jedno łacze zmieni
gateway na drugie. Czyli takie awaryjne lacze. Nie wiem jak sie za to
zabrac. Czy iptable to zrobic czy moze ip roure ?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: