[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian i iptablesOn Sun, Sep 12, 2004 at 11:49:17AM +0200, Jacek Kawa wrote:
> I załadowanie regułek firewalla PO podniesieniu interfejsów
> sieciowych? Dziękuję bardzo. 

No to możesz przed -- katalog /etc/network/if-pre-up.d.
Chodziło tylko o ideę, żeby konfiguracja sieci była w jednym miejscu.

WantedReply to: