[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian i iptablesOn Sat, Sep 11, 2004 at 03:32:35PM +0200, Jacek Kawa wrote:
> Wpisz swoje regułki firewalla do /etc/init.d/mywall i uruchom
> update-rc.d tak, żeby regułki istniały w chwili uaktywnienia
> interfejsów. I tyle.

Nie, polecaną metodą jest wykorzystanie funkcjonalności komendy ifup.
Wykonuje ona w momencie podnoszenia interfejsu skrypty z katalogu
/etc/network/if-up.d

Wystarczy tam umieścić skrypt, np. o nazwie iptables.
Jeśli chcemy aby odpalał się tylko raz, dla wybranego interfejsu
to wystarczy dodać na początku:
-----------------------------------------------------
#!/bin/sh

if [ "$IFACE" != "eth0" -a "$1" != "start" ]; then
        exit 0
fi
echo -n "Setting iptables rules for $IFACE"
-----------------------------------------------------

W ten sposób skrypt nie będzie odpalany za każdym razem przy podnoszeniu
wszystkich interfejsów, a jedynie w przypadku eth0. Dodatkowy warunek w
if-ie umożliwia ręczne odpalenie skryptu poprzez:
/etc/network/if-up.d/iptables start
na działającym już systemie.

WantedReply to: