[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: brak możliwości uruchomienia konsoli pod X-amiOn Tue, Sep 07, 2004 at 12:05:48PM +0200, Maciej Wajcht wrote:
> W liście z pon, 06-09-2004, godz. 22:14, Maciej Suszko pisze: 
> 
> i okazało się, że katalog /dev/pts jest pusty.
> 
> Wyłączyłem udev'a, wpisałem MAKEDEV i działa!
> 
> Gdy jednak ponownie włączę udev'a wszystko wraca do punktu wyjścia, tak
> więc czy jest to jakiś błąd w paczce?
> 
To nie jest błąd w paczce. Po prostu zapomniałeś jednej opcji przy 
konfiguracji kernela.

-- 
 ______            _   |
|__ / |__ _  _ ___ _______| | __ | ->     E-Mail: zt_k@wp.pl     <-
 / /| '_ \| | | / __|_ / _ \ |/ / | ->                   <-
 / /_| |_) | |_| \__ \/ / __/  < | ->   LinuxRegisteredUser: 346785   <-
/____|_.__/ \__, |___/___\___|_|\_\ | ->  GPG: 0x8CED5008 @ pgp.mit.edu  <-
      |___/          |

Attachment: pgp16Ldxsn7uU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: