[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: proftpdOn Wed, 1 Sep 2004, Linuxstuff. pl - Michal Prokopiuk wrote:

Co nalezy dopisac w proftpd.conf aby uzytkownik po zalogowaniu
do ftp widział katalogi umieszczonego poza jego katalogiem
domowym.

DefaultRoot ~

Piotr Konieczny

Ale on chce widziec katalogi poza jego katalogiem domowym...

Aj, aj. Niewyspanie daje znać o sobie.

1. Zakomentować powyższą opcję lub dać "DefaultRoot /"

2. Ustawić odpowiednio prawa.


Reply to: