[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: proftpdOn Wed, 1 Sep 2004, o2 wrote:

Co nalezy dopisac w proftpd.conf aby uzytkownik po zalogowaniu do ftp widział katalogi umieszczonego poza jego katalogiem domowym.

DefaultRoot ~

Piotr Konieczny

Reply to: