[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

proftpdCo nalezy dopisac w proftpd.conf aby uzytkownik po zalogowaniu do ftp widział  katalogi umieszczonego poza jego katalogiem domowym.
 

Reply to: