[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Okrojone menu w GnomeOn Wed, Aug 25, 2004 at 11:40:36PM +0200, Michal Wyrebski wrote:
> Gnome (Sarge) dziwnie uaktualnia menu, tzn. nie wszystkie opcje, które
> są dostępne w Menu Debiana, widać w menu Gnome. Rozumiem, że niektóre
> są niepotrzebne, ale takie sprawy jak np. LinNeighborhood. Mutt, xzgv,
> czy TleenX2 mogły by tam się znaleźć.

Ja mam co prawda sida, ale w głównym menu gnome mam m.in. dwa podmenu:
 - aplikacje - wygląda na to, że tu są głównie gnomowe programy, i jest
   ich stosunkowo niewiele
 - menu debiana - i tu wszystko co normalnie w menu debiana (mutt też
   :-)

Ale gnome'a mam od dawna, więc mogłem to kiedyś włączyć gdzieś i nie
pamiętam..

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: