[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LaTeX i DebianOn Wed, Aug 25, 2004 at 10:58:17PM +0300, ManowaR wrote:
> A jak jest w Debianie z LaTeX'em? Co trza zainstalować , co poprawić 
> etc. a to tu takie się dzieje
> (W slackware starczyło zainstalować pakiet :)
> oto z takiego pliku

[ cut mnóstwo śmieci]

Strzelam: `apt-get install tetex-extra`

I naprawdę nie trzeba wklejać setek linii... pierwsze kilka by wystarczyło.

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: