[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

LaTeX i Debian
A jak jest w Debianie z LaTeX'em? Co trza zainstalować , co poprawić etc. a to tu takie się dzieje
(W slackware starczyło zainstalować pakiet :)
oto z takiego pliku

\documentclass[a4rpaper]{article}
\pagestyle{empty}
\usepackage{latexsym}
\usepackage[ukrainian,russian]{babel}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage{mathtext}
\usepackage[koi8-u]{inputenc}
\usepackage{pscyr}
\begin{document}
\author{ManowaR}
\title{raspisanie}
bla bla bla
\end{document}

mam taki log , tylko poprosił bym o prostą , krótką i trafną odpowedż

Dzięki

This is TeX, Version 3.14159 (Web2C 7.4.5)
(./raspisanie.tex
LaTeX2e <2001/06/01>
Babel <v3.7h> and hyphenation patterns for american, nohyphenation, loaded.
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2001/04/21 v1.4e Standard LaTeX document class
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texmf/tex/latex/base/latexsym.sty)
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.sty
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/ukraineb.ldf
(/usr/share/texmf/tex/generic/babel/babel.def)

Package babel Warning: No hyphenation patterns were loaded for
(babel)        the language `Ukrainian'
(babel) I will use the patterns loaded for \language=0 instead.


! Package babel Error: No Cyrillic encoding definition files were found.

See the babel package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.72 lcyenc.def, lwnenc.def, ot2enc.def.}
                        %
? OK, entering \nonstopmode...

Package babel Warning: No input encoding specified for Ukrainian language on in
put line 117.

! Undefined control sequence.
<argument> sym\cyrillicencoding
                letters
l.245 \@ifundefined{sym\cyrillicencoding letters}
                        {}{%
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
              letters
l.261 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.261 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.261 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.261 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.261 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.261 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
              letters
l.261 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }

! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.261 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding

! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.261 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.261 } ) (/usr/share/texmf/tex/generic/babel/russianb.ldf

Package babel Warning: No hyphenation patterns were loaded for
(babel)        the language `Russian'
(babel) I will use the patterns loaded for \language=0 instead.


! Package babel Error: No Cyrillic encoding definition files were found.

See the babel package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.72 lcyenc.def, lwnenc.def, ot2enc.def.}
                        %

Package babel Warning: No input encoding specified for Russian language on inpu
t line 117.

! Undefined control sequence.
<argument> sym\cyrillicencoding
                letters
l.255 \@ifundefined{sym\cyrillicencoding letters}
                        {}{%
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
l.271 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
              letters
l.271 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.271 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.271 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.271 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.271 }
! Undefined control sequence.
\group@elt ...r \ifx \csname sym\cyrillicencoding
letters\endcsname #1\expan...
l.271 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
              letters
l.271 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
...
l.271 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.271 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.271 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.

l.271 }
! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.271 } ! Undefined control sequence.
<argument> \cyrillicencoding
l.271 }
! Undefined control sequence.
...TeX Error: Encoding scheme `\cyrillicencoding
' unknown.^^J^^JSee the La...
l.271 }
! LaTeX Error: Encoding scheme `' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.271 } )) (/usr/share/texmf/tex/latex/base/fontenc.sty

! Package fontenc Error: Encoding file `t2aenc.def' not found.
(fontenc)        You might have misspelt the name of the encoding.

See the fontenc package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.94 \ProcessOptions*
! LaTeX Error: Encoding scheme `T2A' unknown.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H <return> for immediate help.
... l.95 \fontencoding\encodingdefault
                 \selectfont
)

! LaTeX Error: File `mathtext.sty' not found.

Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: sty)

Enter file name:
! Emergency stop.
<read *>
l.7 \usepackage
       [koi8-u]{inputenc}^^M
No pages of output.
Reply to: