[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gtk-WARNING **: cannot open display:zqamiast przez polecenie xhost + otwierać x-y na cały świat, skorzystaj z serwera ssh:
w configu:

X11Forwarding yes

a z konsoli:

ssh -X root@localhost

pozdrawiam
Kuba

Użytkownik Wojciech Ziniewicz napisał:

z X'ów
-----------------------------------------------------------------------
wojtek@avalon:~$ su -
Password: root@avalon:~# LinNeighborhood Gtk-WARNING **: cannot open display: root@avalon:~# xeyes Error: Can't open display: root@avalon:~# gg2

(<unknown>:2288): Gtk-WARNING **: cannot open display: root@avalon:~# -------------------------------------------------------------------------

Pszepraszam że tak trywialne pytanie.. mi się coś stało z systemem czy już
nie umiem korzystać z X'ów... wpisałem błąd w gogla i wyskakuje tylko to,
co już robiłem (xhost i Xsession.options)... proszę o pomoc bo już zupełnie zgłupiałemReply to: