[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gtk-WARNING **: cannot open display:On Mon, Aug 02, 2004 at 12:08:21AM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> > a zrob z roota:
> > export DISPLAY=:0.0
> > 
> > No i z usera na ktorym uruchamiasz Xy
> > xhost +
> ------------------------
> wojtek@avalon:~$ su -
> Password: 
> root@avalon:~# export DISPLAY=:0.0
> root@avalon:~# exit
> logout
> wojtek@avalon:~$ xhost +
> access control disabled, clients can connect from any host
> wojtek@avalon:~$ su -  
> Password: 
> root@avalon:~# LinNeighborhood &
> [1] 9443
> root@avalon:~# 
> Gtk-WARNING **: cannot open display: 
> 
> [1]+ Exit 1         LinNeighborhood
> root@avalon:~# 
> -------------------------
> to mnie martwi. bo normalnie powinno działać... co jeszcze? 

Inną kolejność zastosuj.

wojtek@avalon:~$xhost +
wojtek@avalon:~$su -
root@avalon:~#export DISPLAY=:0.0
root@avalon:~#LinNeighborhood

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: