[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gtk-WARNING **: cannot open display:On Mon, Aug 02, 2004 at 12:08:21AM +0200, Wojciech Ziniewicz wrote:
> Dnia Sun, 1 Aug 2004 23:24:04 +0200
> chemiczek@poczta.onet.pl (Krzysztof Krupa) napisał:
> 
> 
> > a zrob z roota:
> > export DISPLAY=:0.0
> > 
> > No i z usera na ktorym uruchamiasz Xy
> > xhost +
> ------------------------
> wojtek@avalon:~$ su -
> Password: 
> root@avalon:~# export DISPLAY=:0.0
> root@avalon:~# exit
> logout

Tu sie wylogowales z konta, wiec to co wyeksportowales
zostalo utracone.


-- 
|   Krzysztof Krupa   |   GG: 1104936     |
| chemiczek@poczta.onet.pl | Linux user number: 321885 |Reply to: