[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Fri, Feb 14, 2003 at 11:54:34PM +0100, Radosław Antoniuk wrote:
> > --rootdir=rom --ip=rom.
> 
> Well... ja tak mam... i kernel najwyraźniej "zapomina" poprosic DHCP o adres
> IP... any suggestions ?
> 
> 

to przy '--ip=' daj 'dhcp' a nie 'rom' moze-- 
 ________________________________________________________
|                            /)/)
|  Grzegorz Kusnierz | GG: 1756511       |  ( xx\
|           |             |  /'-._)   
| konik@konik.one.pl | http://www.bezkitu.com |  /#/ U
|  koniu@bezkitu.com | * radio * bez * kitu * | /#/ 
 \__________________________________________________/#/

	 Reply to: