[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XterminalOn Thu, Feb 13, 2003 at 05:23:34PM +0100, Robert Rak wrote:
> 
> Walczyłem z tym długo i trafiał mnie szlag ale próba zbootowania 
> Xterminala z jądrem innym niż 2.2.17 kończyła się zawsze
> komunikatem jak u Ciebie. Niestety nie rozwiązałem tego problemu.
> 
dzięki, teraz wiem przynajmniej czego się uczepić :)
-- 
             ----------------------------------
Pozdrowienia,     //  Keep It Simple Stupid!   // 
Bartek.        // http://sknauk.wpk.p.lodz.pl // 
           ---------------------------------Reply to: