[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xterminalmoże na http://ltsp.org/ znajdziesz rozwiązanie swojego problemu :-)
[ja osobiście miałem w ramach pracy licencjackiej robić pracownię 
x-terminali, lecz jak to bywa na uczelniach - nie przyznano mi żadnego 
komputera ;-) a na liczydłach ciężko się linux-a instaluje]

Pozdrawiam, Adam.
-- 
.-[phantom at networkweavers dot net]--- -- - .  .
| Adam Kruszewski :: unix system administrator
. key fingerprint :: E33C 45AC D0B2 41BB 845F
.           CC05 62AE 2CED AC10 BFA4Reply to: