[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montowanie osobnej partycji /home w trakcie instalacjiOn Tue, Feb 11, 2003 at 07:49:57PM +0100, Artur Niemiec wrote:
> Problem pojawia się z czwartą, gdy wybieram sobie w trakcie instalacji:
> zainstaluj istniejącą partycję i wskazuję czwartą (hda4) i po wskazaniu 
> że ma być
> to /home wywala mi komunikat że wystąpił błąd przy próbie podłączenia.

Nie pamiętam dokładnie jakie są nazwy poszczególnych poleceń, ale jesteś
pewien, że tworzysz na tej ostatniej system plików ("inicjalizacja", czy
jakoś tak) przed próbą montowania?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: