[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Propozycja: pl.comp.os.debian (v1)-----------------RFD--(Request for Discussion)------------------
Nazwa grupy: pl.comp.os.debian
Krotki opis: System Operacyjny Debian GNU/*.

Moderowana: NIE

Opis: Grupa dyskusyjna przeznaczona dla wszystkich użytkowników Systemu
Operacyjnego Debian GNU/* o różnym stopniu zaawansowania, a poruszane tematy
muszą być związane z tym systemem i powinny się obracać wokół zagadnień dlań
charakterystycznych. (Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, administracja
systemem, instalacja oprogramowania oraz rozwiązywanie problemów z tym
związanych.) Dopuszczalne są również tematy dotyczące wszelkich mutacji i
pochodnych tegoż bez jakichkolwiek wyjątków.

Nie wolno wysyłać na grupę wszelkich ogłoszeń nie związanych z tematyką
grupy, a w przypadku ogłoszeń komercyjnych ich publikacja jest zabroniona
całkowicie.

Wszyscy którzy piszą na grupę są zobowiązani do przestrzegania zasad
netykiety, niniejszego opisu oraz ewentualnych dodatkowych uregulowań
zawartych w FAQ-u grupy (w przypadku powstania takowego), a jeśli
którykolwiek z czytelników natrafi na ogłoszenie nie spełniające warunków
niejszego opisu ma prawo wysłać upomnienie na prywatny adres e-mail nadawcy
takiego ogłoszenia.

Uzasadnienie:
Z uwagi na lawinowo rosnącą w Polsce popularność Systemu Operacyjnego Debian
GNU/* spowodowaną szeroko zakrojoną akcją popularyzacyjną prowadzoną na
łamach periodyków o zasięgu ogólnokrajowym oraz indywidualnie przez
entuzjastów i zwolenników tego SO wydaje się zasadnym, aby powołać do życia
w Usenecie w hierarchi pl.* grupę jemu poświęconą, przez co stanie się ona
dostępna dla większej liczby użytkowników tego SO niż obecnie istniejąca
grupa umiejscowiona w hierarchi alt.pl.*, w której to hierarchi grupy nie są
tak szeroko dostępne, a ogłoszenia w nich publikowane ulegają szybszemu
przedawnieniu i chociaż istnieje możliwość przechowywania ich na lokalnych
serwerach newsowych to - zwłaszcza dla początkujących użytkowników - może to
stanowić barierę nie do pokonania z uwagi na niedostateczną wiedzę posiadaną
w tym zakresie ewentualnie brak odpowiednich możliwości technicznych, przez
co są oni poszkodowani z uwagi na ograniczony dostęp do informacji na temat
swojego ulubionego SO, co z kolei stanowi sprzeczność z ideologią wyznawaną
przez wielu użytkowników Usenetu: powszechny dostęp do informacji
ogólnodostępnych bez żadnych ograniczeń.

Dotychczas na polskojęzycznych grupach dyskusyjnych opublikowano ponad
pięćdziesiąt sześć tysięcy ogłoszeń, w których występuje słowo "debian", a
na grupie alt.pl.comp.os.linux.debian w czasie jej istnienia ponad siedem
tysięcy w ogólności z czego w roku:
- 2001 - jeden tysiąc dziesięć,
- 2002 - sześć tysięcy pięćset dziesięć,
- 2003 - jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesią.

Oprócz tego istnieje jeszcze grupa dystrybuowana za pomocą e-mail, na którą
jest zapisanych aktualnie ponad pięciuset sześćdziesięciu subskrybentów,
którzy wysłali łącznie ponad osiem tysięcy sto pięćdziesiąt wiadomości w
ogólności z czego w roku:
- 2001 - osiemset sześćdziesiąt trzy,
- 2002 - sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden,
- 2003 - osiemset trzynaście.

Powyższe dane pochodzą z wyszukiwarki internetowej Google oraz archiwum
grupy "debian-user-polish mailing list" na dzień 2003-01-12 i wyraźnie
wskazują na tendencją wzrostową zainteresowania tym SO, co dodatkowo
uzasadnia potrzebę istnienia wnioskowanej grupy.

Autor propozycji: monkeyzoo@op.pl (Artur Orlik)

Ogloszenie:
pl.news.nowe-grupy
pl.announce.newgroups
alt.pl.comp.os.linux.debian
pl.comp.os.linux
alt.pl.comp.os.linux.newbie
monkeyzoo@op.pl

Czas trwania: 10 dni
-----------------RFD-KONIEC-------------------------

Dyskusja nad propozycją odbywa się na news:pl.news.nowe-grupy i tylko tam
wyrażone opinie będą brane pod rozwagę przez autora propozycji.


--------------r-e-k-l-a-m-a-----------------


Tanie bilety lotnicze!
http://samoloty.onet.plReply to: