[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Karta dzwiekowa AC97 (???) z Gigabyte 7VA i DebianCześć!

Zostałem posiadaczem w.w płyty głównej ze zintegrowaną kartą dźwiękową,
która w lspci identyfikuje się tak:

00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233 AC97
Audio Controller (rev 50)

No to siup, modprobe cmpci, przeszlo bez błędów, a dalej głucho.

saiya:/home/gohan# cat /dev/random > /dev/dsp
bash: /dev/dsp: Nie ma takiego urządzenia

Ciekawe... no to sprawdzam moduł via82cxxx_audio - niestety jeszcze
gorzej, moduł przy ładowaniu wyrzuca :

/lib/modules/2.4.20-gohan-ssj2/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o:
init_module: No such device

i znowu koniec - głucho ... Czym mogę odpalić to urządzenie? Czy
pozostaje mi już tylko ALSA?-- 
Mati (mati@mati.rm.pl)
Sounds like a Windows problem, try calling Microsoft supportReply to: