[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Karta dzwiekowa AC97 (???) z Gigabyte 7VA i DebianOn Wed, Feb 05, 2003 at 10:08:57AM +0100, Mateusz Papiernik wrote:
> 00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233 AC97
> Audio Controller (rev 50)
> 
> No to siup, modprobe cmpci, przeszlo bez błędów, a dalej głucho.

A z jakiej paki cmpci? Nie ma nic wspólnego z VIA.

> saiya:/home/gohan# cat /dev/random > /dev/dsp
> bash: /dev/dsp: Nie ma takiego urządzenia
> 
> Ciekawe... no to sprawdzam moduł via82cxxx_audio - niestety jeszcze
> gorzej, moduł przy ładowaniu wyrzuca :
> 
> /lib/modules/2.4.20-gohan-ssj2/kernel/drivers/sound/via82cxxx_audio.o:
> init_module: No such device

Może kłócił się z poprzednio załadowanym cmpci? Spróbuj załadować
w "czystym" systemie.
U mnie działa na tym module, ale być może jest to inna wersja chipsetu.

WantedReply to: