[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Zmiana x windowOn Fri, Mar 29, 2002 at 07:13:35PM +0100, Marceli wrote:
> standardowo jak instalowalem debiana wybralem mu zeby jak startowal
> odpalal x (xdm) Mam pytanie jak teraz to zmienic zeby zamiast xdm
> odpalal mi kde?? W jakim pliku on to trzyma ??

Zasadniczo w /etc/alternatives/x-window-manager

  eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

            To mówiłem ja - Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: