[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Zmiana x windowstandardowo jak instalowalem debiana wybralem mu zeby jak startowal
odpalal x (xdm) Mam pytanie jak teraz to zmienic zeby zamiast xdm
odpalal mi kde?? W jakim pliku on to trzyma ??

 

-- 
Best regards,
 Marceli             mailto:marcelij@wp.pl


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: