[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cbqwitam

znalazlem w sieci calkiem fajny opis, pewnie juz kazdy to widzial,
"dostosowalem" go do swoich warunkow. Narazie staram sie to testowac
ale caly czas wyskakuje mi jeden blad.
skrypt ma postac:

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

tc qdisc add dev eth0 root handle 1:0 cbq bandwidth \
400000 avpkt 1000 mpu 64

tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 est 2sec \
16sec cbq bandwidth 400000 rate 28700 allot 1504b weight \
1 prio 2 maxburst 10 avpkt 512

tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 sfq quantum 1500b perturb 5

tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:2 est 1sec 8sec \
cbq bandwidth 115200 rate 69110 allot 1504b weight 1 prio 6 \
maxburst 5 avpkt 100

tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 red limit 20KB min 5KB max 15KB \
burst 20 avpkt 1000 bandwidth 1152000 probability 0.4

tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:3 est 1sec 8sec cbq \
bandwidth 115200 rate 17270 allot 1504b weight 1 prio 7 maxburst 5 \
avpkt 1000 defmap 3f

tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 sfq quantum 1500b perturb 5


tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 protocol ip u32 divisor 16
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match tcp dst 0x17 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match tcp src 0x17 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match tcp dst 0x16 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match tcp src 0x16 0xffff flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match ip dst 192.168.0.0/0 flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 10 u32 match ip protocol 0x6 0xff flowid 1:2

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


po uruchomieniu otrzykuje komunikat:
RTNETLINK answers: Invalid argument

odnosi sie on do lini:
tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 red limit 20KB min 5KB max 15KB \
burst 20 avpkt 1000 bandwidth 1152000 probability 0.4

polecenie
tc -s qdisc pokazuje:

qdisc sfq 8002: dev eth0 quantum 1500b perturb 5sec
 Sent 0 bytes 0 pkts (dropped 0, overlimits 0)

 qdisc sfq 8001: dev eth0 quantum 1500b perturb 5sec
 Sent 827679047 bytes 632091 pkts (dropped 0, overlimits 0)

 qdisc cbq 1: dev eth0 rate 14400bps (bounded,isolated) prio no-transmit
 Sent 827682116 bytes 632157 pkts (dropped 0, overlimits 0)
 borrowed 624664 overactions 0 avgidle 31282 undertime 0

 z czego wynika iz nic nieobcina, no skoro tamta linia wskazuje na
 blad to wsumie nic dziwnego.

moze ktos pomoc takiej sierocie jak ja?

z gory dziekuje
JR

 

-- 
Best regards,
 amon             mailto:amon@mikule.net


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: