[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDEOn Wed, Mar 27, 2002 at 11:40:31AM +0100, Adrian Merda wrote:
> Witam
> 
> W celu lepszego poznania mechanizmów pakietów zainstalowałem czystego
> woodiego. Następnie doinstalowałem KDE i tu mój problem a raczej pytanie.
> Jak teraz coś instaluje przez apt to nie zawsze kde mi to dodaje do jego
> startmeni. Wczoraj zainstalowałem Netscape i nie zoztał automatycznie dodany
> do grupy Intrnet. Czy to jest poprawny czy czeba to zrobić w jakiś inny
> sposób ?

Pakiet menu zapewnia jedynie, że program pojawi się w menu "systemowym" (w
gnome nazywa się to Menu Debiana). 

 eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

      Co noc zasypiamy twarzą w twarz frontem do tej samej rzeki
      Ile sił tylu nas czeka u bram, lecz czy starczy nam sił


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: