[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

KDEWitam

W celu lepszego poznania mechanizmów pakietów zainstalowałem czystego
woodiego. Następnie doinstalowałem KDE i tu mój problem a raczej pytanie.
Jak teraz coś instaluje przez apt to nie zawsze kde mi to dodaje do jego
startmeni. Wczoraj zainstalowałem Netscape i nie zoztał automatycznie dodany
do grupy Intrnet. Czy to jest poprawny czy czeba to zrobić w jakiś inny
sposób ?

Pozdrawiam

Adrian Merda


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: