[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ipchainsWitam

Czy ipchains umożliwia jakiąś kontrolę nad pakietami które rozpoczynają
połączenie (z tego co pamiętam to mają one ustawiony bit ack)? Jeśli tak to
jak to się robi. Wiem że jest to w iptables.

Pozdrawiam

Adrian Merda


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: