[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /var/tmpOn Sun, Mar 17, 2002 at 06:14:46PM +0100, dormiotor wrote:
> że będę umiał sobie wyczyścić /var/tmp. Intryguje mnie jednak to, 
> dlaczego /var/tmp nie jest domyślnie czyszczony. czy mogą się w nim 
> znajdować jakieś dane tymczasowe, które powinny przetrwać restart 
> systemu? (brzmi to nieco dziwnie).

Patrz rozdział 5.15 FHS (Filesystem Hierarchy Standard):
"/var/tmp : Temporary files preserved between system reboots"

http://www.pathname.com/fhs/

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: