[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: qmail logiOn Sun, Mar 17, 2002 at 05:59:05PM +0100, amon-hard wrote:
> witam
> 
> od wczoraj mam w logacg spore ilosci takich wpisow:
> Mar 17 17:15:11 mikule qmail: 1016374511.459464 delivery 1617: failure: Sorry,_no_mailbox_here_by_that_name._(#5.1.1)/
> 
> coz to oznacza?

Dokładnie to, co jest napisane. Nie ma takiego adresu. Spróbuj
qmail-local -n, czy jakoś tak - to symuluje dostarczanie poczty...

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: