[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: qmail logiamon-hard <amon@mikule.net> writes:

> od wczoraj mam w logacg spore ilosci takich wpisow:
> Mar 17 17:15:11 mikule qmail: 1016374511.459464 delivery 1617: failure: Sorry,_no_mailbox_here_by_that_name._(#5.1.1)/
> 

Gdzieś ciut wyżej powinieneś mieć wpis typu

Feb 18 02:41:10 pitagoras qmail: 1013996470.479668 starting delivery 22: msg 11707 to local postmaster@blahblah.pl

(przy czym zwróć uwagę na to by zgadzał się numer po słowie delivery)
- z którego wywnioskujesz do jakiego konta nie udaje się dostarczyć
poczty.

Najprawdopodobniej od wczoraj jakiś proces wysyła listy z crona do
czegoś w stylu postmaster, news, root etc a ty akurat nei zrobiłeś
odpowiedniego aliasu.

-- 
( Marcin Kasperski  | Osoba jest omegalizacją ewolucji uniwersalnej na   )
( http://www.mk.w.pl | określonym odcinku etapowym (Teilhard de Chardin)   )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Jak kupować mieszkanie: http://www.kupmieszkanie.w.pl           )Reply to: