[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdzie dostać woody'ego   Zamówiłem, dostałem i mam problema na samym poczštku instalacji. Ładuję dziada z
CD-ROM. Po znaku zachęty Enter i jedziemy aż do  linijki, przy której się wiesza i nie
reaguję nawet na Ctrl+Alt+Delete. Próbowałem coś poczytać o parametrach przy
bootowaniu, ale nie znalazłem nic intetesujšcego:

Floppy driver(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post 1991 82077
md driveR 0.36.6 MAX_MD_DEV=4, MAX-REAL=8 //tu kończymy impezę

Emil Podlaszewski wrote:

> On Wed, Mar 06, 2002 at 07:03:53PM +0100, Michal Budzowski wrote:
> [...]
> > Gdzie mógłbym dostać tego woody'ego na nośniku CD - z  transferem u mnie krucho.
>
> np. linux.skrybanet.pl
>
> --
> Z pozdrowieniami,
>
> Emil Podlaszewski <emil@allegro.pl>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: