[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dhcpd.leasesU mnie dhcpd w pliku /var/dhcpd/dhcpd.leases zapisuje informacje
ale tylko o tych przydzielanych dynamicznie. Informacje o przydziałach
(pobraniach) dla hostów które mają wpis statyczny (w /etc/dhcpd.conf)
mogę znaleźć tylko w syslog-u.
Pozdrowienia
Robert

Bartosz Zapałowski napisał(a):
Dlaczego dhcpd nie składuje dzierżaw w pliku dhcpd.leases (tak jak to
mówi dokumentacja)? W /var/dhcpd mam dwa pliki: dhcpd.leases i
dhcpd.leases~. W obu mam identyczną treść (wyjaśnienie, że w tym pliku
sa składowane dzierżawy). A może jest to przechowywanie gdzie indziej? Jeśli tak to gdzie?
Debian: Sid
DHCP: 2.0pl5-7
--
Bartosz Zapałowski

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: