[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dhcpd.leasesDlaczego dhcpd nie składuje dzierżaw w pliku dhcpd.leases (tak jak to
mówi dokumentacja)? W /var/dhcpd mam dwa pliki: dhcpd.leases i
dhcpd.leases~. W obu mam identyczną treść (wyjaśnienie, że w tym pliku
sa składowane dzierżawy).

A może jest to przechowywanie gdzie indziej? Jeśli tak to gdzie?

Debian: Sid
DHCP: 2.0pl5-7

-- 
Bartosz ZapałowskiReply to: