[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Special inode has non-zero size. FIXED. (ale nie do końca...)On Thu, Jan 31, 2002 at 08:06:46PM +0100, Jacek Politowski wrote:
>  w wyniku czego otrzymałem:
> Inode  Pathname
> 186942 /dev/xconsole
> 
> Ale szczerze mówiąc niewiele mi to mówi...

To znaczy, że i-węzeł 186942 jest znany w systemie plików jako
/dev/xconsole

Co mówi ls -li /dev/xconsole ?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: