[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kuren bij starten van TestingOn Sun, Apr 04, 2021 at 09:06:31PM +0200, Richard Lucassen wrote:
> On Sun, 4 Apr 2021 18:16:44 +0200
> Sjoerd <shiems@mailbox.org> wrote:
> 
> > > Die Access time schrijft-ie dan niet naar disk. Omdat dat vaak niet
> > > interessant is scheelt dat weer schrijfacties.
> > 
> > Interessant allemaal, 'stat' kende ik nog niet.
> > Wel curieus dat een file al vóór zijn 'birth' gemodificeerd kan
> > worden. Maar misschien heb je in het bovenstaande zitten editen?
> 
> Nee, maar het zal wel weer een kopie zijn van. En volgens mij is er geen
> birth flag onder Linux, tenminste, dat meen ik ooit eens ergens gelezen
> te hebben.

Dat moet dan wel eventjes geleden zijn ;-)

Sinds ext4 heeft Linux een "file system creation time", de tijd waarop
het bestand origineel aangemaakt was op dit bestandssysteem. "ctime",
laatste wijziging van metadata *of* bestandsinhoud, kan expliciet gezet
worden; "mtime", laatste wijziging van (enkel) bestandsinhoud, is altijd
gelijk aan of recenter dan alle andere tijden en kan niet expliciet
ingesteld worden.

wouter@pc181009:~$ cat stats 
#!/bin/sh -x

stat foobar
touch foobar
stat foobar
rm foobar
touch -d 'now - 30 seconds' foobar
stat foobar
sleep 1
touch foobar
stat foobar
wouter@pc181009:~$ ./stats 
+ stat foobar
stat: cannot statx 'foobar': Bestand of map bestaat niet
+ touch foobar
+ stat foobar
 Bestand: foobar
 Grootte: 0      Blokken: 0      IO-blok: 4096  leeg normaal bestand
Apparaat: 10302h/66306d  Inode: 3150363   Koppelingen: 1
Toegang: (0644/-rw-r--r--)  UID: ( 1000/ wouter)  GID: ( 1000/ wouter)
Toegang:  2021-04-28 17:29:11.562314205 +0200
Gewijzigd: 2021-04-28 17:29:11.562314205 +0200
Veranderd: 2021-04-28 17:29:11.562314205 +0200
Ontstaan: 2021-04-28 17:29:11.562314205 +0200
+ rm foobar
+ touch -d now - 30 seconds foobar
+ stat foobar
 Bestand: foobar
 Grootte: 0      Blokken: 0      IO-blok: 4096  leeg normaal bestand
Apparaat: 10302h/66306d  Inode: 3150363   Koppelingen: 1
Toegang: (0644/-rw-r--r--)  UID: ( 1000/ wouter)  GID: ( 1000/ wouter)
Toegang:  2021-04-28 17:28:41.574578640 +0200
Gewijzigd: 2021-04-28 17:28:41.574578640 +0200
Veranderd: 2021-04-28 17:29:11.570314189 +0200
Ontstaan: 2021-04-28 17:29:11.570314189 +0200
+ sleep 1
+ touch foobar
+ stat foobar
 Bestand: foobar
 Grootte: 0      Blokken: 0      IO-blok: 4096  leeg normaal bestand
Apparaat: 10302h/66306d  Inode: 3150363   Koppelingen: 1
Toegang: (0644/-rw-r--r--)  UID: ( 1000/ wouter)  GID: ( 1000/ wouter)
Toegang:  2021-04-28 17:29:12.582312114 +0200
Gewijzigd: 2021-04-28 17:29:12.582312114 +0200
Veranderd: 2021-04-28 17:29:12.582312114 +0200
Ontstaan: 2021-04-28 17:29:11.570314189 +0200

(de LC_ALL=C variant is een oefening voor de lezer)

-- 
   w@uter.{be,co.za}
wouter@{grep.be,fosdem.org,debian.org}


Reply to: