[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kuren bij starten van TestingOn Fri, 2 Apr 2021 13:14:58 +0200
Sjoerd <shiems@mailbox.org> wrote:

> Zou het ook in /etc/fstab gewijzigd moeten worden? Er staat nu dit:
> 
> /dev/sda2 /  ext4  defaults,noatime,nodiratime  0 1

Ik zou, als je UUID gebruikt, dat ook toepassen in fstab. Want stel dat
de schijven verwisseld worden tijdens het booten, dan wordt via UUID
toch de juiste schijf gemount:

UUID=<uuid> /  ext4  defaults,noatime,nodiratime  0 1

> noatime en nodiratime staan er om de SSD te sparen, maar misschien
> heeft dat er iets mee te maken.

Nee, dat zijn alleen maar scrijfacties naar disk om aan te geven of je
een file of dir bekeken hebt:

# stat .bashrc
 File: .bashrc
 Size: 633       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 803h/2051d   Inode: 929948   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2021-03-31 10:37:22.817269536 +0200
Modify: 2018-12-07 15:50:43.130872342 +0100
Change: 2019-08-05 11:25:01.763408345 +0200
 Birth: 2019-08-05 11:25:01.763408345 +0200

Die Access time schrijft-ie dan niet naar disk. Omdat dat vaak niet
interessant is scheelt dat weer schrijfacties.

> Ik heb een paar keer gereboot en tot nu toe ziet het er hoopvol uit!
> Over een paar dagen weet ik het zeker, dan laat ik nog eens van me
> horen.

Wat ook belangrijk is:

update-initramfs -u

anders werkt je initramfs nog steeds met /dev/sda2 ipv UUID=

Als je het wil controleren kun je je initramfs via een loop-device
bekijken. Dat staat uitgebreid op het internet beschreven.

R.

-- 
richard lucassen
http://contact.xaq.nl/


Reply to: