[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kuren bij starten van TestingRichard Lucassen:
> Sjoerd:
> > noatime en nodiratime staan er om de SSD te sparen, maar misschien
> > heeft dat er iets mee te maken.
> 
> Nee, dat zijn alleen maar scrijfacties naar disk om aan te geven of je
> een file of dir bekeken hebt:
> 
> # stat .bashrc
>  File: .bashrc
>  Size: 633       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
> Device: 803h/2051d   Inode: 929948   Links: 1
> Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
> Access: 2021-03-31 10:37:22.817269536 +0200
> Modify: 2018-12-07 15:50:43.130872342 +0100
> Change: 2019-08-05 11:25:01.763408345 +0200
> Birth: 2019-08-05 11:25:01.763408345 +0200
> 
> Die Access time schrijft-ie dan niet naar disk. Omdat dat vaak niet
> interessant is scheelt dat weer schrijfacties.

Interessant allemaal, 'stat' kende ik nog niet.
Wel curieus dat een file al vóór zijn 'birth' gemodificeerd kan worden.
Maar misschien heb je in het bovenstaande zitten editen?

Maar wat dat verhaal met dat UUID betreft, ik ben nog aan het
experimenteren, en kom er nog op terug.


Reply to: