[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: mounten SD-kaartje zonder automounterOn Tue, Mar 09, 2021 at 01:28:21PM +0100, René Luijckx wrote:
> Van: Geert Stappers
> Date: zo 28 feb. 2021 om 13:18
> > 
> > knip
> > 
> > } Wat nu?
> > 
> > 
> > In een shell het mount commando uitvoeren. Dat wordt iets als
> > 
> >  mount /dev/mmcblk0p1 /media/sdkaart
> > 
> > Preciesere informatie is te vinden
> > in de output van `mount` als er reeds succes is.
> > [0]
> > 
> > 
> > Groeten
> > Geert Stappers
> > 
> > [0] `mount` is high-tech, wees nieuwsgierig, onderzoek het, stel vragen
> > 
> 
> Na opstart:
> 
> mount -l
   ...
> /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/SD CARD type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2) [SD CARD]
> rene@dikke:~$
> 
> 
> Na insteken kaartje 2:
> 
> mount -l
   ...
> /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2) [NIKON D7000]
> rene@dikke:~$
> 
> 
> Na unmount kaartje 2,
> insteken kaartje 1,
> kaartje wordt *niet* gemount:
> 
> mount -l
> rene@dikke:~$
> 
> - - - - - - - - - -
> 
> 
> Commando's als
> mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000
> of
> mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON
> leiden alleen tot foutmeldingen dat betreffende map niet bestaat.
> 
> - - - - - -
> 
> rene@dikke:~$ mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000
> bash: mount /dev/mmcblk0p1: No such file or directory
> rene@dikke:~$ mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON
> bash: mount /dev/mmcblk0p1: No such file or directory
> rene@dikke:~$
> 
> - - - - - - -
> 
> Ik laat het hierbij.

OK (en er op terugkomen mag ook :-)
 

> Dank iedereen voor het meedenken en de moeite die er in gestoken is,

Dank voor de terugmeldingGroeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: