[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: mounten SD-kaartje zonder automounter

---------- Forwarded message ---------
Van: Geert Stappers <stappers@stappers.nl>
Date: zo 28 feb. 2021 om 13:18
Subject: Re: mounten SD-kaartje zonder automounter
To: <debian-user-dutch@lists.debian.org>
Cc: <linux@lists.nllgg.nl>

knip

} Wat nu?

Ik zie op drie verschillende niveaus mogelijkheden.


Een, desktop:

Er is een grafische applicatie die weet heeft van storage devices.
De XFCE die ik zelf gebruik heeft zo iets. Als ik een Andriod via
USB-kabel aansluit, verschijnt een "grijs" icon op mijn "bureaublad".
Door op dat grijze icon te klikken wordt het Andriod device als disk
gemount. Met `mount`op de command line is dat zichtbaar. Vooraf aan
losmaken van de USB-kabel klik ik op "eject".  Onderwater is dat het
commando `umount`


Twee, command line:

In een shell het mount commando uitvoeren. Dat wordt iets als

   mount /dev/mmcblk0p1  /media/sdkaart

Preciesere informatie is te vinden
in de output van `mount` als er reeds succes is.
[0]


Drie, card-reader-events to  automounter:

In Hollywood kan het in een paar tellen, elders komt er meer bijkijken.Groeten
Geert Stappers

[0] `mount` is high-tech,  wees nieuwsgierig, onderzoek het, stel vragen

- - - - - - - -

Na opstart:

mount -l
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=6095148k,nr_inodes=1523787,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1222328k,mode=755)
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data="">securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2137)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/core_10859.snap on /snap/core/10859 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/blender_111.snap on /snap/blender/111 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/shotcut_186.snap on /snap/shotcut/186 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/core18_1988.snap on /snap/core18/1988 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/core18_1944.snap on /snap/core18/1944 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/core_10823.snap on /snap/core/10823 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/node-red_630.snap on /snap/node-red/630 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/blender_65.snap on /snap/blender/65 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/vlc_1397.snap on /snap/vlc/1397 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/node-red_675.snap on /snap/node-red/675 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/shotcut_241.snap on /snap/shotcut/241 type squashfs (ro,nodev,relatime)
/var/lib/snapd/snaps/meshlab_36.snap on /snap/meshlab/36 type squashfs (ro,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
tmpfs on /run/snapd/ns type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1222328k,mode=755)
nsfs on /run/snapd/ns/node-red.mnt type nsfs (rw)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1222324k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/dev/sda1 on /media/rene/25a53c3c-4d12-4f7b-a33c-9abc481f4c89 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,stripe=32749,data="">/dev/mmcblk0p1 on /media/rene/SD CARD type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2) [SD CARD]
rene@dikke:~$


Na insteken kaartje 2:

mount -l
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=6095148k,nr_inodes=1523787,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1222328k,mode=755)
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data="">securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

knip

nsfs on /run/snapd/ns/node-red.mnt type nsfs (rw)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1222324k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/dev/sda1 on /media/rene/25a53c3c-4d12-4f7b-a33c-9abc481f4c89 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,stripe=32749,data="">/dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2) [NIKON D7000]
rene@dikke:~$


Na unmount kaartje 2,
insteken kaartje 1,
kaartje wordt niet gemount:

 mount -l
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=6095148k,nr_inodes=1523787,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1222328k,mode=755)
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data="">securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

knip

nsfs on /run/snapd/ns/node-red.mnt type nsfs (rw)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1222324k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/dev/sda1 on /media/rene/25a53c3c-4d12-4f7b-a33c-9abc481f4c89 type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,stripe=32749,data="">rene@dikke:~$

- - - - - - - - - -


 Commando's als
mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000
of
mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON
leiden alleen tot foutmeldingen dat betreffende map niet bestaat.

- - - - - - 

rene@dikke:~$ mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON D7000
bash: mount /dev/mmcblk0p1: No such file or directory
rene@dikke:~$ mount /dev/mmcblk0p1 on /media/rene/NIKON
bash: mount /dev/mmcblk0p1: No such file or directory
rene@dikke:~$

- - - - - - - 

Ik laat het hierbij.

Dank iedereen voor het meedenken en de moeite die er in gestoken is,

René.


Reply to: