[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: JAVA_HOME voor javawsOn Fri, Mar 05, 2021 at 10:56:33PM +0100, Geert Stappers wrote:
> On Fri, Mar 05, 2021 at 11:31:06AM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> > On Sun, Feb 28, 2021 at 10:43:50AM +0100, Geert Stappers wrote:
> > > Ik weet echter niet met welke waarde.
> > > 
> > > Dit is er aan "java" ge-installeerd:
> > > 
> > > $ LANG=C apt search java | grep -i install | grep -e ^icedtea -e ^java -e ^openjdk |grep -v ^lib
> > > 
> > > WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
> > > 
> > > icedtea-netx/unstable,now 1.8.4-1 all [installed]
> 
> > > openjdk-10-jre/now 10.0.1+10-4 amd64 [installed,local]
> > > openjdk-11-jre/unstable,now 11.0.11+4-1 amd64 [installed,automatic]
> > > openjdk-17-jre/unstable,now 17~11-1 amd64 [installed,automatic]
> > > openjdk-8-jre/now 8u275-b01-1 amd64 [installed,local]
> > 
> > OK, je hebt dus 4 JVMs ge�nstalleerd staan: JDK8, 10, 11, en 17.
> > 
> > wat zegt
> > 
> > update-alternatives --display java
> > 
> > ? Dat toont je welke JVM actief is.
> 
> 
> $ LANG=C update-alternatives --display java
> java - auto mode
>  link best version is /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java
>  link currently points to /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java
>  link java is /usr/bin/java
>  slave java.1.gz is /usr/share/man/man1/java.1.gz

OK, dus de java programma's wijzen naar JDK17.

[...]
> > Op een Debian-systeem hoort JAVA_HOME te verwijzen naar
> > /usr/lib/jvm/default-java, wat een symlink is naar ��n van de
> > ge�nstalleerde JVMs. Je kan de te gebruiken JVM selecteren via
> > /usr/sbin/update-java-alternatives -- wat een wrapper rond de gewone
> > "update-alternatives" is, en ook de default-java symlink en een paar
> > andere dingen beheert.
> 
> Dat heb ik omgezet naar "Linux commandos"
> 
> $ ls -l /usr/lib/jvm/default-java
> lrwxrwxrwx 1 root root 25 28 okt 2018 /usr/lib/jvm/default-java -> java-1.11.0-openjdk-amd64

... en die verwijst naar JDK11.

Dat is niet zoals het hoort.

> $ sudo /usr/sbin/update-java-alternatives 
> usage: update-java-alternatives [--jre-headless] [--jre] [--plugin] [-v|--verbose]
>      -l|--list [<jname>]
>      -s|--set <jname>
>      -a|--auto
>      -h|-?|--help
> $ sudo /usr/sbin/update-java-alternatives --list
> java-1.10.0-openjdk-amd64   1101    /usr/lib/jvm/java-1.10.0-openjdk-amd64
> java-1.11.0-openjdk-amd64   1111    /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
> java-1.17.0-openjdk-amd64   1711    /usr/lib/jvm/java-1.17.0-openjdk-amd64
> java-1.8.0-openjdk-amd64    1081    /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64

Mooi, da's dezelfde informatie.

> $ sudo /usr/sbin/update-java-alternatives --set java-1.17.0-openjdk-amd64
> Er is geen programma dat clhsdb voorziet.
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor extcheck
> Er is geen programma dat hsdb voorziet.
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor javah
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor jhat
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor jsadebugd
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor mozilla-javaplugin.so
> update-alternatives: fout: geen alternatieven voor native2ascii

Eh, OK, dat lijkt op een bug. Ik zou ze rapporteren?

In de tussentijd is OpenJDK17 niet de standaardversie (het pakket
"default-java" verwijst op mijn bullseye naar OpenJDK11, (nog) niet naar
17).

Daarom, voorstel: verwijder OpenJDK17 volledig, en probeer
update-java-alternatives opnieuw uit te voeren.

Groeten,

-- 
To the thief who stole my anti-depressants: I hope you're happy

 -- seen somewhere on the Internet on a photo of a billboard


Reply to: