[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: JAVA_HOME voor javawsOn Sun, Feb 28, 2021 at 10:43:50AM +0100, Geert Stappers wrote:
> 
> Hoi,
> 
> Bij het uitvoeren  van `javaws launch.jnlp` krijg ik
>   Exception in thread "AWT-EventQueue-1"
>   javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError: Provider for class
>   javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory cannot be created
> en een java stack trace.

Die stack trace is geen nutteloze informatie. Mogelijk staat er
informatie in die zou kunnen helpen met uitvissen waarom de
DocumentBuilderFactory niet gemaakt kan worden.

> Ik denk dat JAVA_HOME gezet moet worden.

Dat zou niet nodig mogen zijn.

Wel is het mogelijk dat je een andere JVM nodig hebt dan degene die je
geïnstalleerd hebt.

> Ik weet echter niet met welke waarde.
> 
> Dit is er aan "java" ge-installeerd:
> 
> $ LANG=C apt search java | grep -i install | grep -e ^icedtea -e ^java -e ^openjdk |grep -v ^lib
> 
> WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
> 
> icedtea-netx/unstable,now 1.8.4-1 all [installed]
> java-common/unstable,now 0.72 all [installed,automatic]
> java-wrappers/stable,unstable,now 0.3 all [installed,automatic]
> javacc/unstable,now 5.0-8.1 all [installed]
> javahelper/unstable,now 0.78 all [installed]
> javascript-common/unstable,now 11+nmu1 all [installed,automatic]
> openjdk-10-jdk/now 10.0.1+10-4 amd64 [installed,local]
> openjdk-10-jdk-headless/now 10.0.1+10-4 amd64 [installed,local]
> openjdk-10-jre/now 10.0.1+10-4 amd64 [installed,local]
> openjdk-10-jre-headless/now 10.0.1+10-4 amd64 [installed,local]
> openjdk-11-jdk/unstable,now 11.0.11+4-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-11-jdk-headless/unstable,now 11.0.11+4-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-11-jre/unstable,now 11.0.11+4-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-11-jre-headless/unstable,now 11.0.11+4-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-17-jdk/unstable,now 17~11-1 amd64 [installed]
> openjdk-17-jdk-headless/unstable,now 17~11-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-17-jre/unstable,now 17~11-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-17-jre-headless/unstable,now 17~11-1 amd64 [installed,automatic]
> openjdk-8-jre/now 8u275-b01-1 amd64 [installed,local]
> openjdk-8-jre-headless/now 8u275-b01-1 amd64 [installed,local]

OK, je hebt dus 4 JVMs geïnstalleerd staan: JDK8, 10, 11, en 17.

wat zegt

update-alternatives --display java

? Dat toont je welke JVM actief is.

Op een Debian-systeem hoort JAVA_HOME te verwijzen naar
/usr/lib/jvm/default-java, wat een symlink is naar één van de
geïnstalleerde JVMs. Je kan de te gebruiken JVM selecteren via
/usr/sbin/update-java-alternatives -- wat een wrapper rond de gewone
"update-alternatives" is, en ook de default-java symlink en een paar
andere dingen beheert.

-- 
To the thief who stole my anti-depressants: I hope you're happy

  -- seen somewhere on the Internet on a photo of a billboard


Reply to: