[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-stick beschrijven, VFAT & labelOn Tue, Feb 18, 2020 at 01:57:35PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Ik kom een raar probleem tegen, en heb wel eens vaker problemen met het
> mounten van USB-sticks.
> 
> In dit geval gaat het om een USB-stick met VFAT filesystem. Hij mount
> als /media/usb0 en dus niet als /media/piet/KINGSTON of zoiets.
> 
> Daarna kan alleen root ernaar schrijven, en Piet niet. En Piet is lid
> van de groep "plugdev".
> 
> Wie kent dit probleem,

      :-)

> en hoe het op te lossen?

Niet.
Het "label" stuk misschien.

Spreek "VFAT" uit als "CP/M".  Inderdaad Control Program for Micro
computers  uit de jaren zeventig / achtig.

VFAT heeft geen weet van meerdere users.

Linux wel.


Vraag: Wat doe je dan als een "disk" krijgt zonder "file owner"?
Antwoord: Map alles naar user met uid 0
Kort door de bocht

  man mkfs.vfat | grep labelGroeten
Geert Stappers
-- 
Leven en laten leven


Reply to: