[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt search record + sessionNog niet genoemd, ook niet in de genoemde website: het kan met ffmpeg.

$ ffmpeg -f x11grab -video_size 1280x1024 -framerate 25 -i :0.0 out.mkv

In plaats van 1280x1024 vul je het formaat van je eigen beeldscherm in.

man ffmpeg, zoeken naar 'x11grab'.


Reply to: