[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: New USB device found, idVendor=1004, idProduct=633e MTP succesPaul van der Vlis <paul@vandervlis.nl> writes:

> Op 27-01-18 om 16:44 schreef Geert Stappers:
>
>> Ja, het werkt gewoon.
>> 
>> In mijn grafische omgeving ( XFCE ) is het android device zichtbaar.
>> Hoefde ik niets extra te doen. Alleen maar op het icon van een archiefkast
>> klikken, iets wat ik normaal niet doe  :-/
>
> Als je graag via de commandline werkt, dan is het volgens mij ook
> mogelijk een MTP-device te mounten. Op onderstaande link staan allerlei
> methodes, welke de handigste is weet ik niet.
> https://wiki.archlinux.org/index.php/MTP

Ik gebruik de volgende aliassen:
    alias androidMount='go-mtpfs       /media/MTP &'
    alias androidUmount='fusermount -u /media/MTP'

-- 
Cecil Westerhof
Senior Software Engineer
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/cecilwesterhof


Reply to: